Informacje na temat inwentaryzacji drzew.

Co to jest inwentaryzacja drzew (inwentaryzacja dendrologiczna) ?Inwentaryzacja zieleni jest ilościowym zapisem krzewów i drzew wraz z rozpoznaniem ich gatunków i rozmieszczenia w terenie. Dodatkowo zostają także określone ich parametry dendrometryczne. Pomiary są wykonywane w ternie i później zestawiane w formie tabel, opisów oraz ilustracji graficznych. Inwentaryzacja drzew pozwala pokazać ile drzew i krzewów znajduje się na danym terenie oraz jakie są. Jeśli inwentaryzacja ma być wykonana poprawnie musi przedstawiać między innymi obwód pnia wykonany na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokość drzewa, zasięg korony drzewa oraz informacje na temat stanu zdrowotnego drzewa. Inwentaryzacja powinna być wykonana na kopii aktualnej mapy, która obejmuje projekt. Powinna również w razie konieczności wskazywać na kolizję z inwestycją, która ma być wykonana.

Inwentaryzacja drzew

Po co wykonuje się inwentaryzację drzew?Inwentaryzację drzew wykonuje się w momencie gdy uzgadniane są inwestycje budowlane. Celem inwentaryzacji jest określenie ilości i jakości drzew i krzewów na danym terenie. Jeżeli, któreś z nich przeszkadza w realizacji inwestycji to może być konieczność ich wycinki. Będzie konieczność wystąpienia o pozwolenia na ich wycinkę. Jest to także materiał wyjściowy do planowania przestrzennego oraz realizacji projektów czy też decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwentaryzacja drzew ma także bardzo duże znaczenie w przypadku wyceny nieruchomości. Drzewa i krzewy znajdujące się na nieruchomości mogą zwiększyć jej wartość nawet o 10-15% oraz spowodować konieczność stosowania mniejszej ilości energii do ogrzewania.

Podstawa prawna

W ustawie o prawie budowlanym jest konkretnie określone co powinien zawierać projekt budowlany, który ma być postawą pozwolenia na budowę. A więc musi w nim się znaleźć projekt zagospodarowania działki lub terenu, który sporządzony jest na aktualnie obowiązującej mapie. Musi on zawierać istniejące elementy budowlane, sieci uzbrojenia terenu czy też sposób odprowadzania, składowania ścieków i wiele innych elementów. Projekt architektoniczno – budowlany, który określa formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę czy też proponowane rozwiązania techniczne.

Dzięki spełnieniu wszystkich tych kwestii budowa będzie mogła być możliwa bez żadnych problemów. Jeżeli nie zadba się o niektóre z tych kwestii to niestety trzeba będzie się liczyć z możliwością odmowy związanej z realizacją projektu. Inwentaryzacja drzew to jeden z elementów niezbędnych do realizacji każdej inwestycji.